Inge Faldager – Københavns Universitet

Inge Faldager

Inge Faldager underviser i forundersøgelser og skybrudssikring af bygninger

Faglig baggrund

Inge Faldager er uddannet akademiingeniør inden for afløbsteknik (1972) og Kloakmester fra Teknologisk Institut (1983).

Hovedinteresser

Inge Faldager underviser, rådgiver og formidler viden om regnvand:

  • Afløbsteknik og lokal afledning af regnvand (LAR)
  • Produktudvikling: Fra standardisering og dokumentation til test af nye produkter
  • Klimatilpasning og skybrudssikring 

Karriere

2008-

Seniorkonsulent, Rørcentret, Teknologisk Institut

1990-2008

Centerchef for Rørcentret, Teknologisk Institut

1981-1990

Konsulent, Teknologisk Institut, Byggeri

1978-1981

Lektor, Alborg Universitet

1972-1978

Videnskabelig assistent, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole