Kamilla Aggerlund – Københavns Universitet

Regnvandskonsulent > Mød underviserne > Kamilla Aggerlund

Kamilla Aggerlund

Underviser i overfladeafstrømning, planteanvendelse og grønne tage

Kamilla Aggerlund er uddannet Landskabsarkitekt MDL (2012).

Hovedinteresser

Kamilla Aggerlund underviser grønne ingeniører i klimatilpasning og grønne tage på Skovskolen.

Hun har en bred teknisk viden om emnerne og en evne til at tænke projekter som en helhed. Kamilla fungerer derfor også som rådgiver på eksterne projekter.

Kamillas er særlig optaget af at få klimatilpasningsløsningerne til af fungere på flere niveauer – opnå merværdi i løsningerne. For at opnå dette kræves dybdegående kendskab til både de hydrauliske funktioner og krav, men også til vækstjord som renseelement og dyrkningsmedie samt planternes etablering, vækstmiljø, vækstvilkår og dynamikker. Den viden er sammen med anlæg og drift omdrejningspunktet for hendes arbejde.

Karriere

2018

Universitetspædagogikum, Københavns Universitet

2016-

Green Roof Professional course, Green Roofs for Healthy Cities, online course, USA

2015

Hydrologi, 7,5 ECTS, IGN, Københavns Universitet. Deltagelse uden eksamen

2014

SGRI Green Roof Training Course, Scandinavien Green Roof Institute

2003-2012

Kandidat i landskabsarkitektur, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Fokus på Byplanlægning, klimatilpasning og regnvandshåndtering, miljøpsykologi og planter.