Kristoffer Sindby-Larsen – Københavns Universitet

Regnvandskonsulent > Mød underviserne > Kristoffer Sindby-Larsen

Kristoffer Sindby-Larsen

Kristoffer Sindby-Larsen underviser i klimatilpasning, design og drift af anlæg til lokal håndtering af regnvand (LAR)

Uddannet anlægsgartner fra Roskilde (1999) og kloakmester fra AMU Glostrup (2004).

Hovedinteresser

Kristoffer Sindby-Larsen er ekspert i at se sammenhænge i arealer, produkter og løsningen inden for klimatilpasning. Han har bred erfaring med både små og store LAR-projekter. Nogle er blevet håndteret traditionelt, andre mere alternativt. Især de mere kreative løsninger har skabt begejstring blandt slutbrugerne, fordi der bliver skabt synlig værdi i stedet for at  alt bliver gemt væk under jorden.

Via sit hverv som formand og næstformand i brancheorganisationen De Grønne Kloakentreprenører har Kristoffer Sindby-Larsen præget kampagnen ”Klimatjek”. Kampagnen tilbyder danske husejere et gratis klimatjek med fokus på hvad de kan gøre for at klimasikre boligen, håndtere regnvand lokalt og forhindre oversvømmelser.  

Karriere

2016-

Konsulent, Rørcentret, Teknologisk Institut

2004-2015

Ejer af gartnerfirmaet Brdr. Sindby ApS med speciale i lokal afledning af regnvand.

2010-2014

Formand og næstformand for De Grønne Kloakentreprenører.

2014-2016

Næstformand for Danske Kloakmestre.